Klusuma būtība

Patiesībā robežu nav – Domu Telpa sniedz iespēju paplašināt savas apziņas iespējas. Kāds var rast atbildes pat par savas dzīves jēgu vai rīcību, tādējādi uzlabojot savu mentālo spēju kvalitāti un pilnveidojoties garīgi.

bottom-logo